top of page

Historien

1982: "Thorning Borgerforenings Amatørscene" oprettes, som underudvalg af Thorning Borgerforening.

1989: Navn ændres til "Thorningegnens Friluftsspil".

2003: Foreningen "Thorningegnens Friluftsspil" oprettes.

2006: Første år med professionel deltagelse i form af en instruktør.

2012: Modtagelse af Silkeborg Kommunes kulturpris.

2014: 25 års jubilæum og indvielse af det nye friluftsarena.

2016: Navn ændret til "Thorning Friluftsspil".

2017: Første år med erhvervstræf/netværksmøde

2020: Aflysning af forestilling grundet Covid-19 pandemi. 

Thorning Friluftsspil logo

Amatørteater har længe været en inkarneret del af Thorning Sogn - der er blevet fremført utallige forestillinger i forsamlingshuset samt revyer/cabaret'er ved sommerfester. Denne lokale tradition er opstået af en lyst til amatørteatret og har igennem de sidste 30+ år sørget for, at der er blevet spillet flere store opsætninger på friluftsscenen i Fredskoven bag Thorning Forsamlingshus.

Idéen om at lave friluftsteater blev først luftet ved et møde i "Thorning Borgerforenings Amatørscene Udvalg" af Jens Peter Salomonsen - ved dette møde var bl.a. Erling Prang og Ejvind Nielsen, som alle var fra Thorning.

Udvalgets formål var på daværende tidspunkt: at udvikle skuespil, sang og dans for interesserede i lokalområdet og i 1982 stod de bag opførelsen af Jeppe Aakjærs skuespil "Himmelbjergpræsten" på en midlertidig scene i anledning af Steen Steensen Blichers 200 års fødselsdag.

I 1989 stod den permanente scene klar ved hjælp af donering af sten og frivilligt arbejdskraft - den blev opført af 3 omgange og i samråd med menigsrådet fra Thorning Kirke, som ejer området, da det var vigtigt ikke at skade det omkringliggende natur.

Ved 25 års jubilæummet kunne man fremvise et gennemmoderniseret publikumsområde med økonomisk tilskud fra Silkeborg Kommune og Nordea-fonden samt besparelser på budgettet hos foreningen.

Arbejdskraften

Det var intentionen fra starten, at det skulle være en interessebaseret forening og dermed skulle der ikke være nogen betaling af det arbejde man lagde i de forskellige forestillinger. Derfor var alle, som var med til at opsætte en forestilling frivillig - dvs. alle fra instruktøren til korsangeren.

Sideløbende var der et vekslende hold af skuespillere og musikere ude og lavede underholdning med sange fra forskellige forestillinger - med høj hat og fine kjoler besøgte de plejehjem, bryllupper, fødselsdage m.m. Dette var til gengæld mod betaling og sørgede for, at der var penge i kassen hos foreningen.

Foreningen

"Thorningegnes Friluftsspil" blev oprettet i 2003 som en selvstændig forening med formålsparagraffen: "at skabe de bedst mulige rammer for opførelse af amatørteater og dermed beslægtede kulturelle aktiviteter".

Igennem de første 30 år har bestyrelsen haft relativt få formænd:

1989 - 2005: Ejvind Nielsen

2005 - 2011: Inger-Marie Thomsen

2011 - 2013: Erling Prang

2013 - 2016: Inger-Marie Thomsen

2016 - 2019: Stefan Mäkinen

Efter foreningens 30 års jubilæum tiltrådte Cille Insa Ulsdal som formand og er det den dag idag.

I takt med, at foreningen bandt sig til faste omkostninger og dermed risiko, kom Silkeborg Kommunes Kulturudvalg indover og tilbød foreningen en årlig underskudsgaranti.

Publikumsantal

I mange år blev der solgt billetter i forsalg, dog ikke til en bestemt dato eller en bestemt plads. Dette resulterede i, at i 2007 hvor "Pippi" blev opført var der en lang kø og man stod med et luksusproblem. Efter opførelsen af "Ronja Røverdatter" i 2009, hvor skuespillerne fremførte stykket for 900 publikummer ved sidste forestilling satte man sig for at få styr på publikumsantallet og i 2015 etablerede man nummerede pladser.

Professionel ledelse

Bestyrelsen drøftede om man skulle ansætte professionel ledelse i form af instruktør, korledere og musikere. Der var mange overvejelser indblandet og i 2007 formulerede bestyrelsen 3 visioner:

"Kvaliteten i Thorningegnens Friluftsspil skal løbende evalueres med henblik på fortsat højnelse."

"Bestyrelsen acceptere derfor nødvendigheden af, at lønne strategiske personer for, at styrke den kunstneriske indsats på scenen."

"Samtidig er det visionen, at fastholde den gode stemning omkring scenen så det kan være attraktivt og sjovt, at deltage i Friluftsspillet."

Med disse visioner blev bestyrelsen enige om, at man kunne forsvare, at nogen var aflønnet imens andre ikke var.

I takt med, at man hyrede professionel ledelse fra andre dele af landet blev Friluftsspillet også mere kendt og foreningen blev beriget med interesse fra skuespillere fra et større geografisk område.

Erhvervsmøde

Stefan Mäkinen indførte erhvervsmøde i 2017 med henblik på at udbrede kendskabet til Friluftsspillet samt inddragelse af sponsorater.

Foreningen har været godt besøgt af prominente folk. Her iblandt:

- Folketingsmedlemmerne Karina Due & Kristian Pihl Lorentzen.

- Silkeborgs borgmester Steen Vindum.

- Københavns kulturborgmester Carl Christian Ebbesen.

- Kulturminister Mette Bock.

- Justitsminister Søren Pape Poulsen.

- Torben Bohnhardt fra HeadON.

Dette tiltag var med til at give medieomtale og flere sponsorer.

25 års jubilæum

I 2014 satte jubilæumsforestillingen "Pippi" publikumsrekord i foreningens historie med i alt 4.000 besøgende fordelt på de forskellige datoer (denne rekord blev dog slået kort tid efter i 2018 hvor "Grease" blev opført for 4.500 publikummere).

Lørdag d. 7 juni blev jubilæumsreceptionen afholdt hvor alle, der havde været en del af opsætning af forestillingerne igennem tiden var inviteret samt sponsorer og byens øvrige foreningsliv.

Efter servering af en let anretning og kaffe gik gæsterne ned til det opdaterede publikumsareal - også kaldet "Friluftskulturarena" da det er til rådighed for alle byens foreninger. Herefter holdt Christian Have, indehaver af/kreativ direktør i Have Kommunikation, tale og premieren af "Pippi" løb af stablen.

Efter premieren var der fælles grillaften for de aktive i årets forestillingen.

30 års jubilæum

Jubilæumsforestillingen i 2019 var "Ronja Røverdatter".

Corona (Covid-19) året 2020

Grundet en verdensomspændende pandemi og dertilhørende forsamlingsforbud blev den planlagte "Askepop" forestilling aflyst og rykket til 2022.

Priser

1996: Hans-Jørgen Hørning, formand for Unibanks lokale initiativprisudvalg, overrakte foreningen initiativprisen på grundlaget: "Forestillingerne skaber anerkendelse vidt omkring sig for sig høje kunstneriske niveau og den begejstring hvormed de mange deltagere går til arbejdet - uden nogen orm for honorar.".

1999: Ved 10 års jubilæet overrakte Hans-Jørgen Hørning, borgmester i Kjellerup Kommune, en check til foreningen for det store arbejde, at oprette en kulturinstitution og fastholdelse deraf.

2008: Foreningen fik tildelt "Kjellerup Tidendes Lederpris" overrakt af Rasmus Viuff og Cita Brøns, for det store arbejde og sammenhold blandt de frivillige, som kunne udmøntes i seværdige forestillinger.

2012: Kulturudvalgsformand Steen Vindum og kulturchef Freddie Davidsen overrakte foreningen Silkeborg Kommunes Kulturpris ved festlighed i Jysk Musikteater på baggrund af foreningens evne til, at have: "bragt firluftsspillende op på et højt kunstnerisk niveau igennem samarbejdet mellem professionelle og amatører.".

2021: Den nu lukkede Rotaryklub, Kjellerup donerede 18.000 til nyt scenegulv.

2021: Nordea-Fonden støttede med 44.000 til nyt scenegulv.

2023: Nordea-Fonden støttede med 25.000 til indkøb af trailer.

bottom of page