top of page

(Generel information)

 

Din audtion er opdelt i to:

- Replik/Sang

- Dans

Til begge af disse prøver vil der være et panel bestående af bl.a instruktør, instruktørassisten og kapelmesteren.

Replik/Sang

På hjemmesiden under "AUDITION/Rolleliste" finder du det audition materiale du skal benytte dig af til den pågældende rolle.

Dans

Til din danseaudition vil du være iblandt en større gruppe. Den vil vare i ca. 25 minutter og medbring gerne tøj og sko, som du kan bevære dig i.

2. audition

I nogle tilfælde vil der blive afholde 2. audition til nogen roller. Hvis du er én af dem, vi gerne vil se igen, vil du modtage besked herom enten via mail eller telefon. 

Skulle du ikke blive indkaldt til 2. audition er du stadig med på lige fod, med de andre ansøgere.

Ved spørgsmål ang. audition er du velkommen til at kontakte:

Instruktør Christina de Laurent: instruktoer@thorning.com

Auditionkoordinator / Formand Cille Ulsdal: formand@thorning.com

Husk at skrive Audition Spørgsmål i emnefeltet.

Såfremt du er forhindret i at møde op af den ene eller anden grund så bedes du venligst give besked herom hurtigst muligt via:

formand@thorning.com

91 25 53 48

Ved afmeldelse på audition dagen skal dette ske via tlf.nr.

Audition forløb

bottom of page