top of page

(Generel information)

 

Din audition er opdelt i to:

- Replik/Sang

- Dans

Til begge af disse prøver vil der være et panel bestående af bl.a instruktør, instruktørassistent og kapelmesteren.
Derudover vil der være et bestyrelsesmedlem tilstede, dog udelukkende som tilskuer.

Replik/Sang

På hjemmesiden under "AUDITION/Rolleliste" finder du det audition materiale du skal benytte dig af til den pågældende rolle.

Det er ikke sikkert du skal synge hele sangen til din audition, men vi vil bede dig forberede det hele. Vi vil eventuelt bede dig synge dele af sangen på forskellige måder og med forskellige dramatiske bud.

Til flere af rollerne skal du også spille en dialog - her er det en fra audition panelet der er din medspiller.
Vi vil gerne se dit bud på rolle - for at vi bedst muligt kan få en fornemmelse af din version og dig som karakteren. Vi ser at du kan replikkerne udenad, så du er fri af papiret og kan spille frit.

Der vil være en fra panelet der giver stikord, skulle du glemme en replik.

Dans

Til din danseaudition vil du være iblandt en større gruppe. Den vil vare i ca. 25 minutter og medbring gerne tøj og sko, som du kan bevæge dig i.

Du vil sammen med en gruppe andre audition deltagere, lære en brudstykke af en koreografi. 
Her er målet at se hvordan du bevæger dig, og se musikken i dig. Til denne del af prøven er det vigtigst, at du har det sjovt og giver dit bedste. 
Vi tilpasser prøven, således at audition deltagere der har danset før har mulighed for at vise deres niveau og ny-dansere også kan være med.

2. audition

I nogle tilfælde vil der blive afholde 2. audition til nogen roller. Hvis du er én af dem, vi gerne vil se igen, vil du modtage besked herom enten via mail eller telefon. 

Skulle du ikke blive indkaldt til 2. audition er du stadig med på lige fod, med de andre ansøgere.

Ved spørgsmål ang. audition er du velkommen til at kontakte:

Instruktør Christina de Laurent: instruktoer@thorning.com

Auditionkoordinator / Formand Cille Ulsdal: formand@thorning.com

Husk at skrive Audition Spørgsmål i emnefeltet.

Såfremt du er forhindret i at møde op af den ene eller anden grund så bedes du venligst give besked herom hurtigst muligt via:

formand@thorning.com

91 25 53 48

Ved afmeldelse på audition dagen skal dette ske via tlf.nr.

Audition forløb

bottom of page